Zihinsel Engellilik

NEDİR
Otizm sosyal ve iletişimsel becerilerin gelişimini etkileyen bir rahatsızlıktır. Otizm, yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan bir özürlülük durumudur. Otistiklerde, iletişim ve sosyal etkileşim yetileri şiddetli bozukluk gösterir ve gelişmede bir uyumsuzluk ortaya çıkar. Otistikler müzik yada matematik gibi sınırlı alanlarda yetenekli olabilirken günlük yaşamla ilgili basit becerilerde eksiklikleri olur.
Otistik kişilerin bir çoğunda aynı zamanda öğrenme güçlüğü de görülmektedir. Otistikler için dünya, bir yap boz gibidir. Baktığını bir türlü bütün olarak göremez, bazı detaylara takılıp kalır. Örneğin, ormana baktığında sadece bir tek ağacı görür, ağaçları bir arada göremez.

NEDİR


Fenilketonüri kalıtsal ( aileden gelme ) metabolik bir hastalıktır. Fenilketonürili çocuğun anne ve babasında fenilalanin hidroksilaz enzimi yapımından sorumlu biri normal diğeri bozuk iki gen vardır. Anne ve babasından bozuk genleri alan bir çocuk fenilketonüri hastalığı ile doğmaktadır. Anne ve babasından bir bozuk gen alan çocuk ise anne ve babası gibi hastalığı taşır, ancak hastalık belirtisi göstermez. Çocuğun hasta olması için hem anne hem de babanın taşıyıcı olması gerekir.